Livet på lossepladsen


Guatemala er et land med stor fattigdom, og mange mennesker kæmper en daglig kamp for at overleve og skaffe mad til deres familier.I Guatemala Citys zone 3 er lossepladsen en fast indkomstkilde for mange af byens fattige. Dagene bliver brugt til at rode i affald på jagt efter mad og ting, der kan sælges til genbrug såsom plastik, metal, nylon. Hele familien hjælper til og kampen om ”det gode affald” er hård. På en god dag kan en familie tjene op til 20 kr. På en dårlig dag, 0 kr.! Ofte består en familie af en enkelt forsørger og mellem 2 og 8 børn. De fleste familier bor tæt på lossepladsen. De bor i små værelser eller blikskure, hvortil de tager affald med for at sortere om aftenen. Der er knap nok penge til at købe tøj til børnene, og pengene rækker ikke til at sende dem i skole. På trods af at alle offentlige folkeskoler er gratis for alle børn i Guatemala op til 6. klasse, overstiger udgifter til indmeldelsesgebyr, skoleuniform og skolematerialer disse familiers indkomst.

Projektet
Da Camino Seguro's stifter Hanley Denning for første gang besøgte zone 3 og så alle disse børn rode rundt i lossepladsens affald i stedet for at passe deres skolegang, besluttede hun sig for at hjælpe dem. Således blev Camino Seguro født. Projektet bygger på en overbevisning om, at uddannelse kan bryde cirklen af fattigdom, og at lossepladsens børn får mulighed for at klare sig bedre end deres forældre og komme væk fra lossepladsen.

Camino Seguro råder over flere bygninger i området. Projektet startede i en gamle kirke, hvor der hverken var adgang til elektricitet eller rindende vand. I dag har Camino Seguro en hovedbygning ved indgangen til lossepladsen, hvor størstedelen af de 550 børn har deres dagligdag. De mindste børn på Early Childhood Programmet holder til i en nyere bygning lidt fra hovedbygningen. Alt sammen baseret på donationer fra udenlandske sponsorer.Der er ansat lokale lærere på projektet, der hjælper med lektier og ekstra undervisning, en opgave som også de frivillige hjælper med at løse. De frivillige er f.eks. unge, der kommer fra mange forskellige lande, som arbejder på projektet i en periode, der kan vare fra en måned til et halvt år eller mere.Hverdagen for børnene i zone 3 er præget af misbrug, vold og overgreb, og derfor er det ikke kun lektiehjælp, børnene har behov for. Mange af børnene har også brug for omsorg, opmærksomhed, kærlighed og nogle at snakke med. Noget der ofte ikke bruges tid på i deres egne familier. Her hjælper Camino Seguro også. 

_____________________________________________________

Den Sikre Vej - Lundedalsvej 40, ST 2 - 2900 Hellerup - Tlf: 38 60 50 85

 

 
Mere om projektet