Støt børnene


Du kan støtte Camino Seguro og arbejdet i Den Sikre Vej på flere måder.


Sponsor (se de forskellige sponsormuligheder i menuen)

Enkeltdonation

Medlem


Sponsorater og enkeltdonationer

Camino Seguro er afhængig af sponsorater og donationer for at kunne gennemføre arbejdet med at tilbyde nogle af Guatemalas fattigste børn en vej ud af fattigdommen. Camino Seguro hjælper børnene til at få en uddannelse, som kan være vejen ud af fattigdommen, og de månedlige sponsorater gør en stor forskel for at få hverdagen til at hænge sammen på projektet.

Med sponsorbidragene kan Camino Seguro give børnene vedvarende uddannelsesstøtte i form af indmeldelsesgebyr, bøger, skoleudstyr, skoleuniformer samt undervisning og lektiehjælp.

Udover at hjælpe børnene til en uddannelse går støtten også til at børnene kan få et godt og næringsrigt måltid mad om dagen samt ikke mindst bekæmpelse af sygdom og under- og fejlernæring. Projektet sørger for medicin og vitaminer til de børn, der har behov for det.

Som sponsor modtager du månedlige nyhedsbreve fra Camino Seguro, samt nyhedsbreve fra Den Sikre Vej 3-4 gange om året.

Arbejdet i den danske støtteforening, Den Sikre Vej, foregår på frivillig basis, og der er derfor ingen omkostninger til administration. Det fulde beløb af ethvert bidrag bliver overført til Camino Seguro i starten af hver måned, og den danske forening betaler overførselsgebyrer m.m. Pengene går dermed ubeskåret til at ændre børnenes situation ved at gøre drømmen om uddannelse til virkelighed.

De administrative omkostninger i Guatemala er desuden meget lave, da størstedelen af kontoret i Guatemala er bemandet af frivillige. Omkostningerne til administration på projektet ligger på under 14 procent af de samlede indtægter for projektet.

Som medlem af Den Sikre Vej, støtter du foreningens oplysningsarbejde her i Danmark.

Medlem
Medlemmerne af Den Sikre Vej støtter den danske forenings arbejde for at forbedre vilkårene for børnene på lossepladsen. Du kan læse mere om foreningens aktiviteter i Danmark på Den Sikre Vej.

Et medlemskab af Den Sikre Vej koster 100 kr. om året (75 kr. for studerende).

Kontingentet går til foreningens aktiviteter. Da Den Sikre Vej udelukkende er baseret på frivillig arbejdskraft går pengene til trykning af infomateriale, andet materiale til brug ved aktiviteterne, hjemmeside, månedligt overførselsgebyr ift. overførsel af sponsorbidrag til projektet m.m. Overskuddet fra medlemsbidragene bliver overført til Camino Seguro en gang om året.

Som medlem modtager du nyhedsbreve fra Den Sikre Vej 3-4 gange om året. Nyhedsbrevene indeholder information om Den Sikre Vejs aktiviteter samt information om Camino Seguro’s arbejde og historier fra hverdagen på projektet.

Bliv medlem af Den Sikre Vej!

_____________________________________________________

Den Sikre Vej - Lundedalsvej 40, ST 2 - 2900 Hellerup - Tlf: 38 60 50 85

 

 
Bliv sponsor